www_polimedia www_explores home
 
PATRONI i PARTNERZY
10 "Dnia Odkrywców
Interaktywnego Pikniku Wiedzy"
czerwiec 2019 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERZY
 
 
 
 
 
 

MOC ODKRYWCÓW – Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki

DOPIERO 24-25 września 2021 r.

Organizatorem imprezy jest firma POLIMEDIA.

Partnerem Organizacyjnym jest Stowarzyszenie ArsScientia, z którym POLIMEDIA w 2016 r. stworzyła i z powodzeniem prowadzi pionierski w skali kraju format - Pracownię Warsztatowej Edukacji Nieformalnej EXPERYMENATRIUM 3Z oraz inne liczne projekty popularyzujące naukę.

Funkcję Głównego Partnera Merytorycznego objęła

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

 ..............................................................................................................................

Przez dziesięciolecie „Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy” trwał w panoramie rzeszowskich imprez.

Uczestniczyło w nim łącznie ponad 3500 popularyzatorów nauki, techniki i kultury, odwiedziło ponad 120 tys. osób.

W ramach projektu zorganizowano wiele wydarzeń towarzyszących, konkursów, wystaw, prezentacji, pokazów

oraz wykładów i spektakli…

Dekada minęła szybko, a czas ten wypełniliśmy treścią po brzegi!

Zarówno „Dzień...” jak i „Noc Odkrywców” pokazały jak bardzo potrzebny jest taki interaktywny model przekazywania wiedzy

i cykliczne spotkania z Wami.

Wraz z wkroczeniem w nowe dziesięciolecie zdecydowaliśmy o kontynuowaniu misji
w nowej formule i zupełnie nowej oprawie.

Nie ukrywamy, że zainspirowała nas wspólna pasja dzielona z miłośnikami kultury popularnej i Uniwersum Mocy!

Koncepcja trwałego połączenia kultury materialnej i fantastyki z nauką i techniką w jednych igrzyskach stała się

od dwóch lat kwestią najważniejszą.

Nauka technika i kultura to pojęcia trwale związana z historią cywilizacji…

Od momentu, gdy człowiek nauczył się kontrolować ogień po czasy wahadłowców, loty międzyplanetarne i marzenia

podróżach do gwiazd. Każda podróż na szczyty zaczyna się od marzeń. I właśnie w tej tajemnicy tkwi MOC… Tedy…

Nowa dekada *  Nowa odsłona  *  Nowa moc

MOC ODKRYWCÓW – Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki

przed nami!

Moc eksperymentów z chemii i fizyki

Moc techniki, technologii i robotyki

Moc wysokich napięć

Moc historii, kultury i sztuki

A przy tym moc dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń :)

 

Miasteczko namiotowe wokół, wybrane wystawy oraz pokazy naukowe wewnątrz głównego budynku Politechniki Rzeszowskiej –

ul. Powstańców Warszawy 12.

Niech MOC będzie z Wami!

Więcej na https://www.facebook.com/piknikwiedzydzienodkrywcow/